Šum šumi (pjesma)

Šuma je puna

šuma.

Šumi

u šumi

šum

leptira,

živahnog žira

hrastove grane

uznjihane.

 

Lahor trčkara

krošnjama četinara.

 

A kad se umori vjetar

i šuma postane tiša

– prokapa kiša.

 

Novi šum

u šumi

romoni

zvoni

brboni

i potočić se stvori

pa šumori, šumori.

A onda kiša

utiša

da ne promoči

srnu i lane.

Sunce se prospe

u snopovima pruga

i lišće oboji

– duga.

 

Šuma je puna šuma

od kapljica

s iglica

od potoka

bistrooka

i od ptica

letjelica.

 

Šumom šumi

šum.

Pitanja za razumijevanje pročitanog teksta

1. Oponašaj sve zvukove koje možeš čuti u šumi. Zapiši ih.

2. Nacrtaj opisanu šumu.

Leave a comment

Please login to leave a comment.