Bio/la sam u šumi

1. Nadnevak boravka u šumi:

2. Gdje se nalazi ta šuma?

3. Ta šuma je:

a) crnogorična (vazdazelena) b) bjelogorična (listopadna) c)miješana

4. Koje si drveće prepoznao/la?

5. Po čemu?

6. Koje si grmlje prepoznao/la i po čemu?

7. Koje si cvijeće prepoznao/la?

8. Kakve si plodove našao/la na tlu?

9. Što si opazio/la čeprkajući ispod lišća?

10. Koje si šumske životinje opazio/la?

11. Koje ptice si vidio/la?

12. Po čemu si zaključio/la da se ljudi brinu (ne brinu) o šumi?

13. Što bi želio/la doznati još o toj šumi?

Leave a comment

Please login to leave a comment.