Drveće (osmosmjerka)

U ovoj osmosmjerci skrivaju se u svih osam smjerova imena raznolikog drveća. Pronađite ih i zaokružite. Tri preostala, neiskorištena slova čitana redom daju ime još jednog drveta.

 • lipa suma-medvednica-9
 • trešnja
 • hrast
 • ariš
 • javor
 • breza
 • tuja
 • jablan
 • grab
 • vrba
 • bukva
 • tik
 • jela
 • orah
 • čempres
 • smreka
 • bor
 • tisa

Leave a comment

Please login to leave a comment.