Vesele lutke (ambalaža)

  • Viktorija Nevistić, dipl. učiteljica RN i likovne kulture, OŠ Ivana Cankara, Zagreb
  • Kategorije: Zbirka | Likovna kultura | Dan Zemlje
  • Ambalažu koju više ne koristimo odlažemo u za to predviđena mjesta (spremnike ili reciklažna dvorišta) ili se njome možemo poigrati na satu likovne kulture i tada nastaju šarene, vesele i razigrane lutke.


    nevistic-recikliranje-3nevistic-recikliranje-5nevistic-recikliranje-4

    Leave a comment

    Please login to leave a comment.