Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Praćenje i vrednovanje (prezentacija)

Izvješće sa seminara u Opatiji

 • Kristina Šimaga, prof. matematike, OŠ Brezovica, Zagreb
 • Kategorije: Zbirka | Predavanja | Prezentacije | Usavršavanje
 • Nacionalni okvirni kurikulum

  Prilagodba

  • nastavnih oblika
  • metoda
  • sredstava rada

  Planiranje i priprema

  • prema sposobnostima učenika
  • različiti sadržaji
  • različita organizacija i tempo nastave

  Školsko ozračje

  • potaknuti motivaciju i zanimanje učenika
  • prepoznavanje djece s različitim potrebama

  Odgoj i obrazovanje usmjereno na učenika

  • kvantitativna ili kvalitativna osobnost – KOMBINACIJA
  • sagledajte svoju situaciju – UVODITE PROMJENE
  • ocjenjivanje: dati savjet uz ocjenu (pisano ili usmeno); ukazati na dio gradiva koji treba naučiti/ponoviti/uvježbati; PRATI GREŠKU! - uključite učenike u ocjenjivanje (vježba!)

  Planiranje nastave

  • prilagođavanje planova i programa (priprema)
  • staro:

  8 ključnih kompetencija

  • komuniciranje na materinjem jeziku
  • komuniciranje na stranom jeziku
  • matematička pismenost i osnova znanja iz znanosti i tehnologije
  • digitalna kompetencija
  • uči kako učiti
  • međuljudska i građanska kompetencija
  • poduzetništvo
  • kulturno izražavanje

  Praćenje, vrednovanje, ocjenjivanje

  Procjenjivanje

  • naučite učenike KAKO UČITI – važna kompetencija
  • vrednujemo: ZNANJE, VJEŠTINE, RAZUMIJEVANJE, ANGAŽMAN, STAVOVE

  Aktivi

  • za pojedinu cjelinu dogovorite kriterije ocjenjivanja (PIRAMIDA ISHODA)
  • izradite obrasce za praćenje i vrednovanje

  Obrazac za praćenje i vrednovanje

  Sadržaj obrasca

  • inicijalni ispit znanja s KONKRETNIM zapažanjima i "planom za budućnost" (IP, PP)
  • provjere znanja s komentarima
  • zapažanja na nastavi
  • domaće zadaće

   

  Leave a comment

  Please login to leave a comment.