Lektira na Glogsteru

Učenički rad

  • Antonija Boltužić Kmetović, dipl. učiteljica razredne nastave i prof. hrvatskoga jezika, OŠ Budaševo, Topolovac, Gušće
  • Kategorije: Zbirka | Lektire | Hrvatski jezik | Vaši rezultati
  • Ove školske godine eksperimentiramo s mnogim Web 2.0 alatima, tako smo došli i do Glogstera. Koristimo ga kao virtualni poster na koji ispisujemo dijelove lektira koje smo čitali.

    Učenici vole raditi pomoću ovoga alata jer im nudi puno kreativnih mogućnosti. Ovo su neki primjeri naših glogstera koje su izradili učenici 7. i 8. razreda PŠ Topolovac.

    Leave a comment

    Please login to leave a comment.