Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Recikliranje (prezentacija)

  • Zbornica, Obrazovni portal, Zagreb
  • Kategorije: Zbirka | Prezentacije | Priroda i društvo | Dan Zemlje
  • Ambalaža

    • svaki proizvod koji kupimo nalazi se u određenoj ambalaži
    • nakon što proizvod potrošimo, ambalažu bacamo

    Recikliranje

    • razlikujemo smeće od otpada
    • smeće – ono što više ne možemo iskoristiti
    • otpad – ono što možemo sakupiti i ponovno preraditi (reciklirati)

    Želim znati više

    • papir se dobiva preradom drva
    • staklo se dobiva od kvarcnog pijeska
    • plastika se dobiva preradom nafte
    • željezo se dobiva preradom ruda koje se kopaju iz zemlje

    Poruka Zemlji

    • budimo prijatelji našoj Zemlji
    • čuvajmo je za nas i za djecu koja će se tek roditi

    Mogu i to!

    • Marko se s prijateljima išao igrati na livadu. Livada je bila prepuna papirića. Odlučili su prije igre očistiti livadu. Marko je pokupio 28 papirića, Sanja dva puta manje od njega, a Ivan koliko Marko i Sanja zajedno.

             Koliko je papirića sakupio Ivan, a koliko svi zajedno?

    • Na šarenoj livadi cvalo je 25 crvenih cvjetova. Preko noći niknulo je 17 žutih cvjetova.

             Koliko cvjetova sada raste na livadi?

    Leave a comment

    Please login to leave a comment.