Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Skupni rad (brošura)

 • Dubravka Granulić, dipl. učiteljica razredne nastave i prof. hrvatskoga jezika, OŠ Budaševo, PŠ Topolovac, Topolovac, Gušće
 • Kategorije: Brošure | Zbirka | Listići | Radionice | Usavršavanje
 • Kako skupni rad postaje uspješan?

  Zašto je skupni rad važna metoda?

  • Kad čovjek uči u skupini, nije sam. Mnogi zadaci i problemi mogu se bolje riješiti zajednički.
  • Danas se posvuda od mladih očekuje sposobnost timskog rada. Ta se sposobnost stječe u praksi, a za to je najbolje vježbati u školi.
  • Skupni rad donosi šanse i rizike. Ako neka skupina ne surađuje dobro, neće iz nje proisteći ni neki pametan skupni rezultat.
  • Skupni rad postaje ugodan i uspješan ako se svi sudionici drže određenih pravila.

  10 Pravila za dobar skupni rad

  1. Svaka skupina uređuje odmah svoje radno mjesto. Ako se moraju razmjestiti stolovi i stolci, to čine tiho i brzo.
  2. Sav potreban radni materijal odmah se pripremi (bilježnica, olovke, markeri) tako da grupa može prionuti na posao.
  3. Skupni rad započinje dogovorom o zadacima. Ako nešto nije jasno, nastavnika se pita samo u početnoj fazi.
  4. Radni se tijek organizira., Posao se može podijeliti ili se mogu zajednički zabilježiti svi rezultati rada.
  5. Svi paze na to da svi članovi skupine ravnopravno sudjeluju u radu. Nitko nije isključen iz rada. Nitko ne grabi posao samo za sebe.
  6. Ako nastupe teškoće, skupina ih najprije pokušava riješiti i ne zove odmah nastavnika.
  7. Ne bilježi samo jedan član skupine važne rezultate rada, nego svi prave bilješke. Tako se ne može dogoditi da jedna skupina stoji nemoćno ako sljedeći sat pri skupnom izlaganju izostane jedan učenik.
  8. Skupina postupa obazrivo između sebe te s drugim skupinama koje rade u istom prostoru.
  9. Izlaganje o rezultatima temeljito se priprema. Svi se osjećaju odgovornima za kvalitetu rada, međusobno se pomažu i podupiru.
  10.  Ako neka skupina izlaže o svojim rezultatima, drugi pozorno slušaju. Oni se tada ne bave više vlastitim rezultatima te za to vrijeme odlažu svoje bilješke.

  Podijelite posao u skupini

  granulic-skupni-rad-21. O tijeku skupnoga rada zajednički se dogovara

  Skupni rad počinje dogovorom o radnom zadatku. Pazite na rad i vrijeme.

  2. Na početku se materijal pozorno pročita

  Svaki član skupine najprije sam tiho čita materijal. Zabilježite ono što niste razumjeli pri prvom čitanju kako biste to zajedno razjasnili u skupini.

  3. Prezentacija rezultata priprema se u skupini

  Što trebaju ostali učenici znati o vašem tematskom području? U kojem obliku želite prezentirati svoje rezultate tako da ih svi ostali mogu dobro upamtiti.

  4. Prezentacija materijala provodi se u timu

  U timskoj prezentaciji svaki član skupine preuzima jedan zadatak. Na prezentaciji pripazite na to da probudite pozornost publike, da po mogućnosti kontaktom pogledom govorite razredu, da ustvrdite kako su ostali sudionici prihvatili rezultate.

  Kriteriji ocjenjivanja skupnoga rada

  Učitelj vas sigurno promatra tijekom skupnoga rada. Znate li što ocjenjuje?

  OTKRIT ĆU VAM:

  1. Počinje li skupina poletno s radom ili gubi vrijeme?
  2. Imaju li svi članovi skupine svoje materijale pri ruci?
  3. Poštuju li se točno upute o radu?
  4. Prave li svi sudionici pisane bilješke?
  5. Sudjeluju li svi sudionici istim intenzitetom u radnom procesu (ili su neki neaktivni ili se isključuju)?
  6. Trudi li se skupina oko zajedničkog rješenja ako se jave teškoće?
  7. Radi li skupina koncentrirano na temi ili se bavi drugim stvarima?
  8. Dolazi li skupina u dogovorenu roku do primjerena rezultata?

   

  Leave a comment

  Please login to leave a comment.