Nacrtaj kravu (prezentacija)

 • Josip Kokotović, Pisac, autor
 • Kategorije: Zbirka | Likovna kultura
 • Dječja rukavica ispala nekom,

  pa sada jadna na podu leži.

  Toj ruci je sada sigurno hladno.

  Pri pomisli samoj meni se ježi.

                         . . . . . .

  Još četiri noge i tijelo je potpuno.

  Dobila krava i mliječno vime.

  Baš dobro da svemu je došao kraj,

  jer meni pomalo ponestaje rime.

  Leave a comment

  Please login to leave a comment.