Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Opisni pridjevi (listići)

Pridjevi koji označuju kakvo je što, kakav je tko i opisuju nečiju boju, oblik, veličinu ili koju drugu osobinu, zovu se opisni pridjevi.


Opisni pridjevi označuju različita tvarna (materijalna, prirodna, fizička) i netvarna (misaona, duhovna, psihička) svojstva predmeta: optička (zaman, svijetao), akustička (tih, glasan), kinetička (pokretan, miran), kalorička (topao, hladan), kemijska (sladak, kiseo), intelektualna (pametan, glup), emocionalna (veseo, tužan), etička (dobar, zao), estetska (lijep, ružan), logička (istinit, lažan) i dr.

* Težak-Babić: Gramatika hrvatskoga jezika; Školska knjiga; 99. str.

Leave a comment

Please login to leave a comment.