Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Tablica množenja i dijeljenja (listići)

 • Zbornica, Obrazovni portal, Zagreb
 • Kategorije: Matematika | Zbirka | Listići
 • Množenje i dijeljenje brojeva

  • Uočiti množenje kao zbrajanje jednakih pribrojnika.
  • Usvojiti nove termine: množenje, faktori (čimbenici) – brojevi koji se množe, umnožak ili produkt (rezultat množenja), znak za puta.
  • Upoznati da se umnožak ne mijenja ako fatorima zamijenimo mjesta.
  • Broj pomnožen brojem jedan ne mijenja se.
  • Broj pomnožen s nulom je nula.
  • Usvojena znanja primijeniti u tekstualnim zadacima.

   

  • Upoznati pojam dijeljenja brojem kao uzastopno oduzimanja toga broja.
  • Usvojiti nove termine: dijeljenje, djeljenik (broj koji dijelimo), djelitelj (broj kojim dijelimo), količnik (broj koji izračunavamo dijeljenjem, rezultat dijeljenja), znak za dijeljenje.
  • Svaki broj podijeljen sa jedan ne mijenja se.
  • Nula podijeljena s bilo kojim brojem je nula. Brojevi se nulom ne dijele (usvojiti da nula ne može biti djelitelj).
  • Analogijom veze zbrajanja i oduzimanja uočiti i usvojiti vezu množenja i dijeljenja.
  • Uočiti način izračunavanja nepoznatog faktora, djeljenika ili djelitelja.
  • Usvojena znanja primijeniti u tekstualnim zadacima.

  U svladavanju tablice množenja u redovnoj nastavi ili dopunskoj nastavi matematike vašim učenicima mogu pomoći obrasci tablice množenja i dijeljenja, prazni i popunjeni.

  Ukoliko sami izrađujete razrednu tablicu množenja, možete ju zalijepiti na vrata ormara. Kada ne želite da ju vaši učenici vide i koriste, otvorite vrata ormara.


  1-tablica-mnozenja-prazna 2-tablica-mnozenja-popunjena3-tablica-mnozenja-prazna4-tablica-mnozenja-popunjena5-tablica-mnozenja-polupopunjenatablica tv razred

  Leave a comment

  Please login to leave a comment.