Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Kompetentni učitelji 21. stoljeća

 • Pučko otvoreno učilište Korak po korak
 • Kategorije: Zbirka | Usavršavanje
 • PRAKSA - KVALITETA - IZVRSNOST

  PRAKSA - KVALITETA - IZVRSNOST je inicijativa za unapređenje kvalitete poučavanja koja se temelji na:

  • Metodologiji Korak po korak
  • ISSA Pedagoškim standardima
  • Mentorskom pristupu profesionalnom razvoju

  Metodologija poučavanja usmjerena na dijete, pedagoški standardi i mentorski pristup profesionalnom razvoju jamče uspostavu kulture kvalitete kroz kontinuirano zalaganje za poboljšanje kvalitete poučavanja.

  ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse

  U ISSA-inom (International Step by Step Association) dokumentu Kompetentni učitelji 21. stoljeća: Definicija kvalitetne pedagoške prakse opisana su osnovna znanja, vještine, stavovi i metode poučavanja koji su u skladu s filozofijom i principima metodologije usmjerene na dijete. Povezani su s metodologijom Korak po korak, ali obuhvaćaju i sve razvojno-primjerene pristupe u odgoju i obrazovanju koji u centar stavljaju dijete i njegove individualne potrebe. ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse predstavlja smjernice za učitelje razredne nastave koji u svojim razredima žele postići kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu. Odnosi se na sedam glavnih područja rada: Interakcije; Obitelj i zajednica; Inkluzija, različitosti i demokratske vrijednosti; Praćenje, procjenjivanje i planiranje; Strategije poučavanja; Okruženje za učenje; Profesionalni razvoj.

  Preuzmite ISSA Pedagoške standarde:

  ISSA-ina definicija kvalitetne pedagoške prakse primjenjuje se za:

  • samoevaluaciju
  • planiranje unapređenja kvalitete rada
  • vanjsku evaluaciju

  Za pravilnu i kompetentnu primjenu ISSA Pedagoških standarda možete se uključiti u edukaciju i koristiti priručnike:

  • Edukacija za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških
   standarda
  • Edukacija za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na
   dijete
  • Priručnik za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

  ISSA certifikat izvrsnosti

  Učitelji razredne nastave u Hrvatskoj imaju mogućnost dobivanja međunarodnog priznanja za kvalitetu svoga rada - ISSA Certifikat, kojeg dodjeljuje International Step by Step association (ISSA). Pučko otvoreno učilište Korak po korak akreditirano je za provođenje postupka certificiranja u Hrvatskoj. Procjenu kvalitete rada učitelja vrše certifikatori koji su završili ISSA-inu edukaciju za certifikatore. ISSA redovito provjerava pouzdanost certifikatora.

  Certifikatorice za Hrvatsku su: Sanja Brajković - nacionalna koordinatorica za certificiranje, Helena Burić, Mirjana Bakotić, Jadranka Jovanović i Vesna Marjanović.

  U Vodiču za certificiranje opisan je proces dobivanja ISSA Certifikata izvrsnosti.
  Preuzmite Vodič za certificiranje:

  Sustav mentorske podrške

  Jedan od ključnih elemenata na kojemu leži praćenje, vrednovanje i samovrednovanje odgojno-obrazovnog rada je sustav mentorstva. Mentorstvo obično podrazumijeva pružanje odgovarajuće individualne podrške studentima učiteljskih i nastavničkih fakulteta koji dolaze na školsku praksu te učiteljima-početnicima kojima je potrebno postupno uvođenje u profesiju. No, koncepti refleksivne prakse i supervizije mentore stavljaju u središte sustava pružanja međusobne podrške među sustručnjacima.

  Sustav mentorske podrške koji razvijamo temelji se na:

  • jakim stranama mentoriranog učitelja kao ishodištu dijaloga o kvaliteti
  • utemeljenosti u modelima učenja odraslih
  • poticanju unapređenja odgojno-obrazovnog rada kroz jasno određene faze vođene
   refleksije
  • odnosu između mentora i mentoriranog učitelja utemeljenom na partnerstvu, međusobnom povjerenju, pozitivnoj povratnoj informaciji i otvorenom dijalogu.

  Više o edukacijama i priručnicima pročitajte na stranici Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak

  • Više o edukaciji za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških standarda
  • Više o priručniku za učitelje - Unapređenje kvalitete rada primjenom ISSA Pedagoških standarda
  • Više o edukaciji za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete
  • Više o Priručniku za mentore - Uspješno mentoriranje učitelja u pristupu usmjerenom na dijete

  Leave a comment

  Please login to leave a comment.