Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

ISSA Pedagoški standardi

 • Biljana Manin, dipl. pedagoginja, stručna suradnica mentorica, OŠ Trnsko, Zagreb
 • Kategorije: Zbirka | Usavršavanje
 • Unapređivati kakvoću odgojno-obrazovnog rada u školama, cilj je kome teže učitelji, stručni suradnici, ravnatelji škola, učenici i njihovi roditelji. Postavlja se pitanje: Kako možemo znati radi li učitelj izvrsno? Odgovor na ovo pitanje daju nam ISSA Pedagoški standardi.

  Što su ISSA Pedagoški standardi?

  ISSA Pedagoški standardi su smjernice, vodič i instrument za unapređenje kvalitete rada odgajatelja i učitelja razredne nastave. Sastoje se od sedam standarda:

  • Individualizacija,
  • Okruženje za učenje,
  • Sudjelovanje obitelji,
  • Strategija poučavanja za smisleno učenje,
  • Planiranje i procjenjivanje,
  • Profesionalni razvoj,
  • Socijalna inkluzija.

  Svaki pojedini standard opisan je indikatorima koji sadrže znanja, vještine, stavove i metode poučavanja koje su u skladu s principima rada učitelja koji u svom radu u centar stavljaju dijete i njegove individualne potrebe.

  Pučko otvoreno učilište Korak po korak organizira edukacije o primjeni ISSA Pedagoških standarda.

  Tko može koristiti ISSA Pedagoške standarde?

  Odgajatelji i učitelji razredne nastave za:

  • samoprocjenu vlastitog rada i pristupa obrazovanju,
  • postavljanju ciljeva u profesionalnom razvoju,
  • planiranju unapređenja vlastite odgojno-obrazovne prakse,
  • za pomoć u primjeni teorijskih znanja u praksi.

  Mentori za:

  • vanjsku procjenu rada odgajatelja i učitelja razredne nastave koja omogućava davanje jasne i strukturirane povratne informacije o kvaliteti njihova rada,
  • pomoć odgajateljima i učiteljima u planiranju unapređenja prakse i za praćenje ostvarenog napretka.   

  Ravnatelji vrtića i škola, predstavnici nadležnog ministarstva za:

  • informiranje javnosti o funkcioniranju vrtića/škole (informativni roditeljski sastanci, sastanci s članovima zajednice i s lokalnom upravom, mediji…),
  • dijagnosticiranje razine kvalitete rada i područja koja treba unaprijediti, kao i za izradu strategijskih planova za trajni napredak vrtića/škole.

  Institucije koje obrazuju buduće odgajatelje i učitelje:

  • za ilustraciju povezanosti teorije i prakse.

  ŠTO je ISSA Certifikat izvrsnosti?

  ISSA Certifikat izvrsnosti je međunarodno priznanje koje se dodjeljuje odgajateljima i učiteljima razredne nastave za visoku kvalitetu rada u skladu sa zahtjevima ISSA Pedagoškim standardima. ISSA Certifikat izvrsnosti dodjeljuje International Step by Step Association (ISSA). Za postupak provođenja certificiranja u Hrvatskoj akreditirano je Pučko otvoreno učilište Korak po korak. Procjenu kvalitete rada odgajatelja i učitelja razredne nastave provode certifikatori koji su od ISSA-e dobili dozvolu. Pouzdanost certifikatora se stalno provjerava.

  Leave a comment

  Please login to leave a comment.