Anđeli

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama

0.0/5 rating (0 votes)

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama "Anđeli"  kao samostalna Udruga djeluje od 08. srpnja 2005. godine. Do tada su članovi danas samostalne Udruge djelovali kroz Klub roditelja za djecu najteže tjelesne invalide pri Udruzi osoba s invaliditetom Split.

Ideja osnivanja Udruge potekla je od činjenice da se o djeci s najtežim tjelesnim invaliditetom (potpuno nepokretnoj djeci) ne skrbi nitko osim njihovih obitelji, te da su takva djeca potpuno odsječena od društva.

Osnovna svrha djelovanja Udruge očituje se kroz nekoliko osnovnih ciljeva kojih je ukupna svrha promicanje i provođenje aktivnosti za poboljšanje kvalitete življenja djece-osoba najtežih tjelesnih invalida, te djece sa posebnim potrebama na području cijele Splitsko-dalmatinske županije.

Korisnici obuhvaćeni djelatnostima Udruge su djeca najteži tjelesni invalidi i djeca sa posebnim potrebama, bez obzira na povijest bolesti i dijagnozu.

Sve akcije i sav naš rad je javno prezentiran putem medija; televizije, novina i radijskih postaja, a Udruga ima i  medijsko pokroviteljstvo Slobodne Dalmacije i 24 sata.

Projekti se prijavljuju na natječaje Ministarstava, Grada Splita i Splitsko dalmatinske županije. Neki su financirani iz tih sredstava, a ostala sredstva potrebna za provođenje programa Udruga je skupila iz donacija uglavnom Splitskih poduzeća. Najveći je značaj ipak volonterski rad fizioterapeuta, likovnih umjetnika, studenata, roditelja i drugih koji svojim dobrovoljnim stručnim radom pomažu u razvoju djece s posebnim potrebama.

Kako nam možete pomoći?

Možete nam se priključiti kao volonter ili nam dati financijsku potporu.

 • tel/fax:. 021 569 561
  Mob. 091 1874 711
  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ž.R. PBZ: 2340009-1110189896
  M.B. 1966685
 • DEVIZNI RAČUN: HR90 2340 0091 1101 8989 6
  Privredna banka Zagreb d.d.
  10 000 Zagreb, Račkoga 6, Croatia
  SWIFT CODE: PBZGHR2X

Temeljna programska orijentacija Udruge je da u sveobuhvatnu i neprekidnu djelovanju i aktivnosti dužnosnika i tijela Udruge, ostvaruju kontinuiranu brigu i cjelovitu skrb za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s posebnim potrebama, te članovima njihovih obitelji, kao jednog od temeljnih razloga postojanja.

 • Organizirano pomažemo djeci najtežim tjelesnim invalidima i djeci sa posebnim potrebama .
 • Informiramo roditelje, članove obitelji ili skrbnike o pravima i mogućnostima liječenja, rehabilitacije, te o socijalnoj i pravnoj skrbi.
 • Pomažemo u rješavanju konkretnih problema. Potičemo informiranje o životnim prilikama te istraživanja o neprilagođenosti okoline i ljudi koja izravno utječe na kvalitetu života osoba tj. djece s najtežom tjelesnom invalidnošću i djece s posebnim potrebama.
 • Nastojimo okupiti educirane, aktivne i motivirane roditelje te one koje žele to postati bez obzira na dijagnozu i dob djeteta. Uloga roditelja je presudna i u habilitaciji njihove djece i u mijenjanju predrasuda socijalne okoline prema osobama sa posebnim potrebama radi poboljšanja kvalitete života na svim područjima.
 • Obavještavamo sve ustanove koje su na bilo koji način vezane za naš rad, informiramo ih pismenim putem o našoj misiji i svrsi djelovanja Udruge, te ih tako uključujemo u naš rad. Obilazimo sve zdravstvene ustanove, sanitetske kuće, zdravstvene kuće…, razgovaramo sa nadležnim liječnicima i suradnicima, a preko medija senzibiliziramo javnost.
 • Djeca najteži invalidi su mahom sakrivena u kućama, tako da najviše informacija dobivamo od prijatelja, susjeda i rodbine, a nakon razgovora sa roditeljem ili starateljem dobijemo potpunu sliku djeteta.

  Ovakve djece nema mnogo, ali ona nisu nigdje integrirana, ne pohađaju vrtiće ni škole, pa ih je jako teško pronaći. Radimo na njihovom registru kako bi individualno za svako dijete dobili detaljan opis stanja djeteta, te njegovih potreba, uključujući do sada ostvarena prava djeteta. Na takav način dobivamo mogućnost da uputimo roditelje i državu na propuste.
 • Djeca sa posebnim potrebama su također ugrožena jer roditelji nisu pravodobno obaviješteni o mogućnostima rehabilitacije te o pravima koja mogu ostvariti. Djecu ne mogu integrirati u vrtiće i škole jer su prebukirane, a često ne mogu ostvariti ni terapije za svoju djecu. Roditelji i skrbnici su zakinuti za informaciju koja je od presudne važnosti kako bi se dijete što bolje habilitiralo te osposobilo za maksimume svojih mogućnosti. Pokušavamo inicirati različite rehabilitacijske, edukacijske i informacijske aktivnosti za djecu, roditelje i javnost, ANĐELI nastoje formirati novi pristup osobama sa posebnim potrebama. Taj pristup se temelji na poštivanju ljudskog dostojanstva svakog čovjeka i prepoznavanju potencijala i sličnosti prije teškoća i razlika.

U okviru prostorija Udruge organizirali smo fizikalnu terapiju, radnu terapiju, plivanje po Halliwich metodi na bazenu, logopedske tretmane za djecu, a također ih upućujemo na ostale vrste rehabilitacije i slobodne aktivnosti van Udruge. Sve terapije se provode po principu "braća i sestre" tj. na svakoj terapiji može, a i poželjno je sudjelovanje brata ili sestre. Također okupljamo i roditelje na druženja kako bi razmijenili informacije.

Address

 • Ulica: Šibenska 33
 • Poš. br.: 21000
 • Grad: Split
 • Zemlja: Croatia

Contact

 • Telefon: 021/569-561
 • Fax: 021/569-561
 • Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Leave a comment

Please login to leave a comment.