Đačić prvačić (igrokaz)

ĐAČIĆ PRVAČIĆ

DJEVOJČICA: ŠTO RADIŠ KRAJ PUTA, TORBO ŽUTA?
ĐAČKA TORBA: ČEKAM SVOGA ĐAKA – NESTAŠNOG PRVAKA!
DJEVOJČICA: GDJE JE SADA ON?
ĐAČKA TORBA: ENO, LETI PO LIVADI KAO AVION.
DJEVOJČICA: POZOVI GA, TORBO MALA, ZAKASNIT ĆE U ŠKOLU.
NIJE ŠKOLA ŠALA.
ĐAČKA TORBA: PUSTIMO GA JOŠ DESETAK MINUTA.
DJEVOJČICA: UČITELJICA ĆE BITI LJUTA.
ĐAČKA TORBA: NIJE DJEČAK LOŠ, ALI MALO RAZIGRAN JE JOŠ!

  • NACRTAJ SVOJU ŠKOLSKU TORBU.
  • NACRTAJ SEBE.

Leave a comment

Please login to leave a comment.