Prši sniježak (pjesma, ČSR)

(pripremila) Zbornica

Zimsko veče. Selo malo.
Nad seocem pršit stalo.

Prši sniježak pahuljama,
B'jeleć krove kolibama.

Napalo ga sila tušta,
A na zemlju noć se spušta.

Nigdje glasa, ćuha nema,
Sve već spava, sve već drijema.

A kolibe one male
Kano da su bliže stale.

Kano da su zagrljene,
Da ne smrznu osamljene.

Pitanja za razumijevanje pročitanog teksta

Odgovori na pitanja punom rečenicom.

1. U koje doba dana počinje padati snijeg?
2. Sila tušta znači velika količina, mnogo. Što onda znači stih: Napala ga sila tušta?
3. Prepiši rečenice i dopuni ih zadanim riječima. Pazi na smisao svake rečenice.
    Pazi na ije i je u zadanim riječima.
    Zadane riječi: snjegović, snježni pokrivač, snijeg, sniježi.

   Rečenice:

    Cijelu je noć padao gust _________________.
    Polja su osvanula pod debelim ____________.
    Djeca u dvorištu grade velikog ____________.
    Ne smeta ih što još uvijek _______________.

prsi snijezak josip milakovic

Leave a comment

Please login to leave a comment.