Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Prši sniježak (pjesma, ČSR)

(pripremila) Zbornica

Zimsko veče. Selo malo.
Nad seocem pršit stalo.

Prši sniježak pahuljama,
B'jeleć krove kolibama.

Napalo ga sila tušta,
A na zemlju noć se spušta.

Nigdje glasa, ćuha nema,
Sve već spava, sve već drijema.

A kolibe one male
Kano da su bliže stale.

Kano da su zagrljene,
Da ne smrznu osamljene.

Pitanja za razumijevanje pročitanog teksta

Odgovori na pitanja punom rečenicom.

1. U koje doba dana počinje padati snijeg?
2. Sila tušta znači velika količina, mnogo. Što onda znači stih: Napala ga sila tušta?
3. Prepiši rečenice i dopuni ih zadanim riječima. Pazi na smisao svake rečenice.
    Pazi na ije i je u zadanim riječima.
    Zadane riječi: snjegović, snježni pokrivač, snijeg, sniježi.

   Rečenice:

    Cijelu je noć padao gust _________________.
    Polja su osvanula pod debelim ____________.
    Djeca u dvorištu grade velikog ____________.
    Ne smeta ih što još uvijek _______________.

prsi snijezak josip milakovic

Leave a comment

Please login to leave a comment.