Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Digitalni Vrtić – pilot projekt korištenja aplikacije gabrielsseeds.eu

Dječji vrtić Špansko – Zagreb

U DV Špansko u Zagrebu proveli smo pilot projekt korištenja aplikacije gabrielsseeds.eu za razvoj predškolskih vještina u periodu od 1.2.2015 do 1.6.2015.

Komentar Helene Gašpar koja je uz Dijanu Jakasović vodila pilot projekt:

"Edukativne igre u Gabriel Seeds-u, koje su postale dijelom našeg grupnog kurikula, uvjerile su nas da unatoč poznatim negativnim efektima upotrebe medija i tehnologije u ranoj dobi, pružaju veliki potencijal za poticanje predmatematičkih i predčitalačkih vještina. Upotrebljavali smo ih kao nadogradnju razvoja tih vještina koje se razvijaju ponajprije na iskustvima baratanja predmetima, objektima i pojavama fizičkog svijeta.

Korištenje računala pokazalo se i kao značajan posrednik u socijalnim interakcijama ( razmjena zapažanja, otkrića, zajedničko rješavanje problema i refleksija) . Kompetentnija djeca pomagala su u rješavanju zadataka manje kompetentnoj ili sigurnoj djeci.

Neke od igara povezanih npr. s nizanjem predmeta i održavanjem zadanog rasporeda ili vizualnim grupiranjem omogućile su pojedinoj djeci da se igraju s većom spretnošću i interesom nego manipuliranje tradicionalnim materijalima.

Upotreba računala zahtijevala je od odgojitelja da zajedno s djecom definiraju pravila njegovog korištenja ( vremenska pravila,naizmjenično sudjelovanje, sigurno korištenje) što je znatno unaprijedilo njihove socijalne vještine.

Važan aspekt bilo je i poticanje djece da verbaliziraju svoja razmišljanja tijekom i nakon rješavanja problemskih zadataka.

Osobito poticajno je obogoćivanje igara primjerenim sadržajima prilagođenima elementima profila uočenog stila učenja pojedinog djeteta, što je dalje potaklu individualizaciju."

  • Helena Gašpar, DV Špansko

Gabriel's Seeds je besplatna edukativna aplikacija za djecu od 3-10 godina za razvoj matematičkih i jezičkih vještina, stranih jezika, pojmova uz kombiniranje s edukativnim videima i igricama. Aplikacija sadrži multimediju biranu po područjima dječjih interesa i talenata te omogućava samostalno kreiranje edukativnih programa za djecu u nekoliko minuta, dijeljenje lekcija, i veliki stupanj individualizacije prema svakom korisniku.

Ukoliko želite koristiti predškolski program koji je razvijen u sklopu pilot projekta, dovoljno je da otvorite svoj račun na linku: www.gabrielsseeds.eu i da kliknete na željeni paket (link dolje niže pored slike). Prihvatite kopiranje ("Accept" i "Yes"). Nakon toga cijeli program vam je dostupan te ga možete isprobati.

GS 3 4 Aplikacije za 3-4 godine
GS 5 6 Aplikacije za 5-6 godina

 

Za korištenje programa dovoljno je da organizirate kutak u sobi za kompjuter s priključkom na internet, stol i stolice, kao jedan novi centar dječje aktivnosti.

Ukoliko ste zainteresirani za edukaciju i načinu primjene samo nam odgovorite na mail i iskažite interes. Za sada samo prikupljamo interese za edukacijom koja bi inicijalno bila na području Zagreba.

Kratke upute za pokretanje aplikacije i kopiranje sadržaja nalaze se na linku: www.gabrielsseeds.eu.

Stvaranje DIGITALNOG Vrtića nikada nije bilo brže i lakše.

Leave a comment

Please login to leave a comment.