Portal Moja matura

0.0/5 rating (0 votes)

U prosincu 2009. pokrenut je mrežni portal mojamatura.net na kojemu je svim učenicima omogućena besplatna priprema za ispite Državne mature, bez obzira na mjesto stanovanja i na njihov obrazovni, materijalni ili socijalni status. Mrežni portal su u sklopu Udruge Samo jedan klik pokrenule tri profesorice IX. gimnazije iz Zagreba: Arjana Blažić, Sonja Lušić Radošević i Nataša Leko, koje u svom svakodnevnom radu pripremaju učenike za ispite Državne mature.

Rad na Portalu je isključivo volonterski i do sada su u njega uložene tisuće sati volonterskog rada. Trenutno se na Portalu učenici mogu pripremati za ispite iz matematike, informatike, engleskog, njemačkog i hrvatskog jezika. Naš je cilj proširiti ponudu interaktivnih zadataka i na ostale predmete te uz pomoć donacija angažirati profesore svih ostalih predmeta za pripremu interaktivnih vježbi.

Osim interaktivnih zadataka koji se svakodnevno objavljuju, Portal redovito objavljuje i sve službene obavijesti o Državnoj maturi, podsjetnike za rokove, poveznice na važne dokumente, a također i članke iz medija koji govore o Državnoj maturi.

Naši učenici, bez obzira na to koju školu pohađaju, imaju želju i potrebu da  postojeće internetske obrazovne materijale iskoriste za učenje i za proširivanje znanja. Dokaz tome je više od 232 000 posjeta na Portalu (više od 20 milijuna hitova) u samo deset mjeseci (od čega su dva bila ljetni praznici). Portal dnevno posjeti od 350 do 6 350 posjetitelja. Radeći nesmetano, u vrijeme i tempom koji njima odgovora, učenici su objeručke prihvatili ovakav interaktivni način rada.

Više od 3100  prijatelja na društvenim mrežama Facebook i Twitter pokazuje da je ovakav način pripreme blizak i pristupačan današnjoj internetskoj generaciji te, prema vlastitim iskustvima, ali i iskustvima naših kolega u drugim zemljama, sigurno pomaže u ostvarenju željenog rezultata.

Poveznica na Portal objavljena je na brojnim školskim web stranicama, stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Nacionnalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Address

  • Zemlja: Croatia

Contact

Leave a comment

Please login to leave a comment.