Šuma zimi (ČSR)

(pripremila) Zbornica; 3.-4. razred

Stegla je zima. Snijeg je pao. Sve putove zatrpao. Cijelu šumu pobijelio, svakom nešto udijelio. Borovima pelerine, hrastovima bunde fine, grančicama šeširiće, kao bijele leptiriće. Potočiću most od leda, grmlju čaše sladoleda.

U brlogu medo spava, ne boli ga mudra glava. Najeo se svega dosta, ne boji se sada posta. I jazavac mirno drijema, a ni ježa nigdje nema.

Dok se snježna grana svija, tiho šumom šeće lija. Prikrada se, hrane želi, u snijegu se ne veseli. Zečić isto jelo traži, jadan uvijek je na straži. Vuk zavija, šumom luta, srna bježi preko puta.

Vjeverica vrijedna bila, smočnicu je napunila. Pa sad bira, pa sad bira, od češera sve do žira.

Stegla zima. Snijeg je pao. Cijelu šumu zatrpao.

Pitanja za razumijevanje pročitanog teksta

Odgovori na pitanja punom rečenicom.

1. Koja padalina pada zimi?

2. Što znači kada zima stegne? Kakvo je tada vrijeme?

3. Kakva je zima u priči „Šuma zimi"; blaga ili oštra?

4. Što na sebi imaju (prepiši iz teksta): borovi: _________________________

    hrastovi: _____________________ grančice: _______________________

    grmlje: ______________________ potočić: ________________________

5. Što su u stvarnosti pelerine, bunde fine, šeširići, čaše sladoleda?

6. Koje životinje spavaju zimski san (spominju se u tekstu)?

7. Koje su životinje u potrazi za hranom (spominju se u tekstu)?

8. Što je vjeveričina smočnica?

9. Prepiši sve imenice iz teksta.

10. Prepiši sve glagole iz teksta.

11. Iz teksta prepiši jednu pjesničku sliku.

Ponovimo:

Što je pjesnički opis?

  • Opis je predstavljanje nekog prostora i svega što se u njemu nalazi pjesničkim slikama.

Kako možemo opisivati?

  • Opisivati možemo pismeno i usmeno. Opis također može biti stvaran i nestvaran.

Dodatni zadatak (domaći uradak):

  • Voliš li ti zimu? Zašto? (napiši nekoliko rečenica u pisanku; sastavak)

Leave a comment

Please login to leave a comment.