Dragi učitelji/ce, u tijeku je prenošenje nastavnih materijala na novu domenu. Ukoliko nešto ne možete pronaći, ili želite saznati što ima novoga, posjetite nas na stranici u izradi — zbornica.hr. Uspješnu novu nastavnu godinu želi vam vaša Zbornica!

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (prezentacija)

 • Marija Rušnov Vrban, dipl. učiteljica, OŠ Brezovica, Zagreb
 • Kategorije: Roditeljski sastanak | Sat razrednika | Zbirka | Predavanja | Prezentacije | Radionice | Usavršavanje
 • Vrednovanje

  Praćenje

  • sustavno uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija

  Provjeravanje

  • procjena postignute razine kompetencija

  Ocjenjivanje

  • pridavanje brojčane ili opisne (vladanje) ocjene rezultatima praćenja i provjeravanja

  Elementi ocjenjivanja

  • donosi ih učitelj zajedno s drugim učiteljima istog razreda – stručni aktiv (KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE)

  Vrednovanje ponašanja

  • provode razrednici i stručni suradnici tansparentno, javno i kontinuirano, poštujući učenikovu osobnost i dajući svakom jednaku priliku

  Vredovanje učenika s teškoćama

  • vrednuje se odnos prema radu, postavljenim zadacima i odgojnim vrijednostima
  • učitelji trebaju primjeriti vrednovanje teškoći i osobnosti učenika (pa i vladanje)

  Uvodno ili inicijalno provjeravanje

  • na početku godine
  • rezultat se upisuje u rubriku bilježaka i ne ocjenjuje se
  • služi kao informacija učeniku, roditelju i učitelju

  Usmeno provjeravanje

  • kontinuirano tijekom školske godine
  • na svakom satu bez obvezne najave (u pravilu do 10 minuta po učeniku)
  • 1 predmet ako je i pisana provjera isti dan
  • 2 predmeta ako nema pisane provjere

  Pisano provjeravanje

  • kontinuirano tijekom školske godine
  • nakon obrađenih i uvježbanih sadržaja
  • u 1 danu 1 pisana provjera
  • u 1 tjednu najviše 4 pisane provjere
  • OKVIRNI vremenik pisanih radova: škola mora javno objaviti do kraja 3. tjedna u svakom polugodištu

  Zaključna ocjena

  • zaključna ocjena iz nastavnog predmeta na kraju godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena – posebice ako je učenik pokazao napredak u 2. polugodištu

  Prava i obveze učitelja

  • ocjenjuje javno u razrednom odjelu (osim iznimnih slučajeva: nastava u bolnici, kući...)
  • ocjenu priopćava i obrazlaže učeniku javno
  • upisuje ocjenu u imenik
  • ocijenjeni pisani rad daje učeniku na uvid i čuva u školi do kraja šk. god.

  Prava i obveze učenika

  • ima pravo znati elemente ocjenjivanja
  • dužan je držati se pravila koja se odnose na postupke vrednovanja i ponašanja u školi
  • ukoliko se ne pridržava pravila, učitelj može predložiti određenu pedagošku mjeru razrednom ili učiteljskom vijeću koje donosi odluku o izricanju mjere za učenika

  Prava i obveze roditelja

  • ima pravo znati elemente ocjenjivanja
  • informira se na individualnim informativnim razgovorima i roditeljskim sastancima
  • dužan je redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne razgovore
  • ima pravo uvida u ocjene i pisane radove učenika na individualnim informativnim razgovorima
  • ima pravo zatražiti individualni razgovor s predmetnim učiteljem
  • ima pravo na usmene i pisane predstavke (komentare, primjedbe, sugestije) o vrednovanju
  • u posljednjem tjednu nastave ne organiziraju se roditeljski sastanci ni individualni informativni razgovori

  Prava i obveze razrednika

  • informirati roditelje o Pravilniku
  • 3 roditeljska u školskoj godini, informacije 1 tjedno
  • zaključuje ocjenu vladanja učenika, uz mišljenje razrednog vijeća (uzorno, dobro, loše)

   [slideshare id=14146124&doc=pravilnik-o-vrednovanju-120902145106-phpapp02]

  Comments (1)

  • Branka Kamenecki Orlic

   Branka Kamenecki Orlic

   04 Rujan 2012 at 13:03 |
   vrlo lijepo...sazeto...bas za roditeljski...thnx

  Leave a comment

  Please login to leave a comment.