Origami - jedrilica

Slaganjem jedrilice upoznat ćete se s origamijem – japanskom tehnikom presavijanja papira kojom se on modelira u različite oblike bez uporabe škara i ljepila.

Izradi i oslikaj svoju jedrilicu.

Nakon što se vratiš u školu stavi je na pano s ostalim jedrilicama prijatelja iz tvoga razreda. Zajedno možete napraviti cijelu flotu.

Flota

(brodovlje, mornarica)

  1. svi ratni ili transportni (teretni ili putnički) morski ili riječni brodovi neke države;
  2. svi brodovi neke države koji plove po nekom moru (npr. jadranska flota);
  3. najviša organizaciona i operativna jedinica ratnih brodova;
  4. svi ratni, teretno-putnički ili putnički brodovi koji pripadaju nekom društvu, poduzeću ili privatnoj osobi.

Regata

  1. veslačka ili jedrilička utakmica, utrka na čamcima;
  2. vožnja motornim čamcima.

Pomorac

Pojam pomorac obuhvaća sve one koji zarađuju za život ploveći morem. Posada broda dijeli se na tri glavne skupine: posadu na palubi, posadu stroja i tzv. Bijelo osoblje (kuhari i konobari). Nju popunjavaju još neki članovi, kao što su radiotelegrafist i elektroničar.

Leave a comment

Please login to leave a comment.