Putujemo - Mali navigatori

Putujući na odredište, u školu u prirodi, učenici mogu pratiti put kojim prolaze te raditi kratke bilješke.

  • Zaokruži gradove kroz koje prolazimo.
  • Glavne ceste su označene isprekidanim crticama. Podebljaj put kojim prolazimo (putujemo).
  • Ucrtaj gradove/mjesta kroz koje prolazimo a koji nedostaju na karti.
  • Prati gdje se nalazi sunce tijekom puta. Putuje li sunce na istok ili zapad?
  • Ucrtaj strane svijeta na karti.
  • Putujemo li na sjever, jug istok ili zapad?

Navigator

  • lat. brodar, lađar, pomorac, mornar, moreplovac; u novije vrijeme i avijatičar, zrakoplovac

Navigati

  • lat. (navigare) ploviti

Leave a comment

Please login to leave a comment.