Nastanak školskih (razrednih) novina

Prezentacija

 • Branka Pauković, mag. prim. educ., OŠ Hrvatski Leskovac, Zagreb
 • Kategorije: Hrvatski jezik | Šumska avantura | Škola u prirodi | Zbirka | Medijska kultura | Hrvatski jezik | Prezentacije
 • 9. škola učitelja u Lovranu

  Inovacije u učinkovitijem odgojno – obrazovnom radu
  Primjena HNOS-a i novih programa u osnovnim školama

  Naše školske/razredne novine

  • Važno je znati što želimo i kako to vidimo.
  • Koncept lista treba imati i u glavama i na papiru.

  Sadržaj

  • Članci u školskom listu ne trebaju biti senzacionalni da bi bili atraktivni.
  • Događaj je važan ali i način na koji je ispričan.
  • Priču treba pričati od početka do kraja, kronološki.

  Rokovi

  • Treba postavljati rokove i pridržavati ih se.
  • Svako kašnjenje povlači za sobom slijedeće i na kraju se neće ispoštovati rok izlaženja.

  1. Plan rada

  • Prikupite primjerke novina drugih škola.
  • Razvijte sadržaj.
  • Napišite sve datume, kada što treba biti dovršeno ("timeline").
  • Napišite listu svih izvora sa kontakt informacijama (telefon, adresa, e-mail itd.).

  2. Prikupljanje materijala

  • Kontaktirajte svoje izvore i kažite svakom što se od njih očekuje.
  • Uključite datum kada vam svi materijali trebaju.

  3. Organizacija materijala

  • Provjerite je li sve stiglo.
  • Lektorirajte sve materijale.
  • Pošaljite materijale na dodatno lektoriranje drugima (gramatika, pisanje) ako je neophodno.
  • Kontaktirajte tiskaru sa neophodnim podacima za tiskanje novina i saznajte kako dokumenti moraju biti pripremljeni za tisak.

  4. Grafička obrada ("Layout")

  • Skenirajte slike i ostale grafičke materijale.
  • Koristite grafički program (programe) i posložite materijal na stranice prema sadržaju.

  5. Lektoriranje

  • Pažljivo pročitajte obrađeni primjerak novina obraćajući pažnju na gramatiku i položaj grafike (npr. da se ne preklapaju, da je sve čitljivo, itd.).
  • Pošaljite primjer nekom drugom na provjeru.

  6. Tiskanje

  • Sakupite sve digitalne dokumente na prijenosnu memoriju.
  • Isprintajte i sastavite primjerak za tiskaru tako da imaju jedan original po kojemu oni mogu raditi.

  7. Dostavljanje (distribucija)

  • Dostavite primjerke.

   

  Leave a comment

  Please login to leave a comment.