a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Književnost

Pjesme, priče, mitovi, legende...

Moja domovina

Moja domovina

 • Učenički rad, 2. razred
 • Sandra Pavić
Razmišljanja o ljubavi

Razmišljanja o ljubavi

 • Učenički rad, 2. razred
 • Sandra Pavić
Moj tata

Moj tata

 • Učenički rad, 2. razred
 • Jadranka Gegić Blajić
Jež (pjesma)

Jež (pjesma)

 • Učenički rad, 2. razred
 • Jadranka Gegić Blajić
Pismo svetom Nikoli (pjesma)

Pismo svetom Nikoli (pjesma)

 • Učenički rad, 4. razred
 • Zlata Lučić Štancl
Vukovar (pjesma)

Vukovar (pjesma)

 • Marla Furčić, 4. razred
 • Zlata Lučić Štancl
Kad sunce grije

Kad sunce grije

 • Učenički rad, 1. razred
 • Jadranka Gegić Blajić
Sveti Duje – zaštitnik grada Splita

Sveti Duje – zaštitnik grada Splita

 • Učenički rad, 1. razred
 • Jadranka Gegić Blajić
Veseli kukci (kartonska ambalaža/kolaž); Veseli kukci (pjesma)

Veseli kukci (kartonska ambalaža/kolaž); Veseli kukci (pjesma)

 • Učenički rad, 1. razred
 • Jadranka Gegić Blajić
Uskrs (pjesma)

Uskrs (pjesma)

 • Jasminka Stošić
Jučer, danas, sutra (pjesma)

Jučer, danas, sutra (pjesma)

 • Jasminka Stošić
Prši sniježak (pjesma, ČSR)

Prši sniježak (pjesma, ČSR)

 • (pripremila) Zbornica
 • Josip Milaković
Noć muzeja (pjesma)

Noć muzeja (pjesma)

 • Jasminka Stošić
Pismo Nikoli (pjesma)

Pismo Nikoli (pjesma)

 • Jasminka Stošić
Radost adventa (pjesma)

Radost adventa (pjesma)

 • Jasminka Stošić
Učo i Sin (pjesma)

Učo i Sin (pjesma)

 • Miro Matijaš
Pjesma KRUHU

Pjesma KRUHU

 • Jasminka Stošić
Poruka učiteljima (pjesma)

Poruka učiteljima (pjesma)

 • (prilog Cjelovitoj kurikularnoj reformi)
 • Jasminka Stošić
Volim boje (pjesma)

Volim boje (pjesma)

 • Učenički rad, 2. razred
 • Renata Rupa
Kako pokazati pažnju osobi koja mi je osobito draga

Kako pokazati pažnju osobi koja mi je osobito draga

 • Učenički rad, 4. razred
 • Žaklina Marević
Stiglo je proljeće

Stiglo je proljeće

 • Učenički rad, 2. razred
 • Renata Rupa
Pjesma o srcu (petostih – činkvina)

Pjesma o srcu (petostih – činkvina)

 • Učenički rad, 4. razred
 • Sandra Pavić
Valentinovo

Valentinovo

 • učenički rad
 • Mirjana Rajter
Valentinovo (haiku)

Valentinovo (haiku)

 • učenički rad, 7. razred
 • Mirjana Rajter
Fašnik (pjesma)

Fašnik (pjesma)

 • učenički rad, 5. razred
 • Mirjana Rajter
Valentinovo (pjesma)

Valentinovo (pjesma)

 • učenički rad, 3. razred
 • Anica Šabić
Pismo svetom Nikoli (pjesma)

Pismo svetom Nikoli (pjesma)

 • učenički rad, 4. razred
 • Sandra Pavić
Lijepa naša domovina

Lijepa naša domovina

 • učenički rad, 4. razred
 • Sandra Pavić