Zbornica — BLOG

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
Latest Entries
02
Velj

Motivacija u učenju

„Znam da ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu samo osigurati okruženje i mogućnost za učenje jer je učenje nešto što čine učenici, a ne učitelji.“ Carl Rogers Samo motiviran učenik postiže izvrstan uspjeh u školi. Motivacija kao faktor uspješnosti najčešće je tumačenje uspješnosti učenika i njegovih postignuća. Međutim, teorija motivacije nije tako jednostavna. Postoje mnogobrojne teorijske perspektive koje često prenaglašavaju kognitivno u motivaciji istovremeno zanemarujući ono afektivno. Odnos između učenika i učitelja ključni je čimbenik motivacije učenika za učenje. U ovom profesionalno-društvenom odnosu velika je odgovornost na učitelju. Učiteljev pristup poučavanju i motivacija učenika dio su pedagoško – didaktičko – metodičke kompetencije učitelja koja uključuje i vještine poučavanja, tj. poznavanje strategija, metoda i tehnika poučavanja s ciljem veće motivacije učenika koja ovisi o njihovoj dobi, kurikulumu i procesu odgoja i obrazovanja u školi. Poticanje intrinzične (unutarnje) motivacije učenika jedna je od zadaća učitelja u našim osnovnim školama. Učenici su već od prvog razreda primarnog obrazovanja duboko i snažno ekstrinzično motivirani od kuće što rezultira površnim pristupom učenju, strahom od neuspjeha i nefleksibilnošću u ishodima učenja. Sinergija... Continue reading
Hits: 7609
Rate this blog entry:
18
Sij

Forumi – mjesto informiranja učitelja

Dok su se u prošlosti ljudi istih sklonosti međusobno družili na sastancima, skupovima na kojima su uživo raspravljali o pojedinim temama, izmjenjivali iskustva i informirali se o novitetima, danas se mnogo ljudi druži putem foruma. Možda to i jest određeni način alijenacije ljudi, ali anonimnost u sudjelovanju (relativna u informatičkom smislu) potiče na slobodu izražavanja misli, izmjenu informacija i davanje istih. Forum kao informatički pojam označava online diskusijsku skupinu, tj. mjesto na Internetu na kojem se okupljaju ljudi, korisnici srodnih interesa gdje mogu slobodno razmjenjivati stavove, mišljenja i informacije. Sastoji se od skupine ljudi koji moraju biti registrirani u sustavu pa se i nazivaju članovima. Na forumima se najčešće posjetiteljima dopušta samo čitanje i pregledavanje sadržaja, dok registrirani članovi mogu aktivno sudjelovati u njegovu kreiranju na način da svojim komentarima sudjeluju u aktivnim temama ili da otvaraju nove teme za raspravu. Također mogu međusobno komunicirati tzv. privatnim porukama. Korisnici se registracijom obvezuju na poštivanje pravila foruma koja su navedena u pristupnici. Pravila foruma postoje kako bi se osigurala jednaka prava i sloboda svim članovima te se... Continue reading
Hits: 3197
Rate this blog entry:
05
Sij

Nove uloge učitelja u novoj obrazovnoj sredini

Nova obrazovna sredina determinirana jednim računalom u razredu ukazuje na niz novih, profesionalnih uloga učitelja danas. Učitelj kao nositelj preobrazbe i inovacija u kreiranju nove obrazovne sredine stječe i nove kompetencije koje se očituju u simultanom radu i usklađivanju informatičke tehnologije. Mora biti osposobljen za rad u novim uvjetima koji se brzo mijenjaju, obzirom na brze tehnološke promjene. Spremnost i otvorenost za promjene znači gubljenje tradicionalne uloge učitelja kao jedinog i/ili glavnog izvora informacija. Njegova adaptibilnost osigurava snalaženje u novim uvjetima rada, novoj obrazovnoj sredini na način da prihvaća uključivanje tehnologije i računala u nastavu te sam inicira promjene u tom smjeru. Učitelj u novoj obrazovnoj sredini je FIT person, osoba spretna u ophođenju s informatičkom tehnologijom jer pribavlja, izabire, kombinira, prilagođava, strukturira i evaluira medije u nastavi na način da preusmjerava poučavanje ka učenju. Od učitelja se očekuje da bude prorok jer svoje učenike poučava znanjima i vještinama koje će im trebati u životu, unatoč činjenici da ne može znati kako će izgledati društvo budućnosti u kojem će učenici živjeti. Pred učitelja se postavlja niz... Continue reading
Hits: 5132
Rate this blog entry:
09
Pro

Primjena tehnologije u nastavi i očekivanja od učitelja

  Informacijske i komunikacijske tehnologije - ICT (engl. Information and Communication Technologies) obuhvaćaju sve tehnologije koje omogućavaju rukovanje informacijama. U obrazovanju ICT podrazumijeva primjenu informacijske tehnologije u svim područjima podučavanja i učenja, naglašavajući komunikacijsku komponentu informacijske tehnologije. Računalo kao kreator nove obrazovne sredine značajno utječe na cjelokupni tijek nastave. U ostvarivanju promjena vezanih uz primjenu i upotrebu ICT-a i računala u školi i razredu te ostvarivanju pratećih ciljeva i zadaća prvi je korak uvesti računala u škole i razrede te ih koristiti na najprihvatljiviji način, promišljeno i svrhovito. Računalo se u školi pojavljuje kao nastavno oruđe (engl. teaching tool), ali i kao nastavnikovo/učiteljevo oruđe (engl. teacher tool). Pri tome je informatička pismenost (engl. computer literacy) učitelja na određeni način podrazumijevana, iako još uvijek postoji niz prepreka da se ona u cijelosti ostvari. Mnoge su učiteljice/učitelji samostalno pohađali niz informatičkih tečajeva ili su se samostalno educirali za rad na računalu. O organiziranoj edukaciji učitelja/učiteljica za rad na računalu možemo govoriti u kontekstu druge godine edukacije za stjecanje ECDL diplome organizirane od resornog nam Ministarstva. Međutim, broj učitelja... Continue reading
Hits: 11984
Rate this blog entry:
20
Stu

Kamera u razredu – projekt stvaranja multimedijskog okružja u razredu

Živimo i radimo u XXI. st. kada se od učitelja očekuje inovativnost, poznavanje teorije, istraživanje prakse. Očekuje se da učitelji budu informatički pismeni. Poduzimaju se „veliki" koraci u informatičkom opismenjavanju učitelja, ali se zanemaruje ona najvažnija spoznaja: informatičko doba traži globalnu komunikaciju i dostupnost informacija posvuda. Škole i razredi trebali bi biti primjer informacijskog i informatičkog napretka našeg društva. Ovako, uz postojeću informatičku opremu u razredima, oni su ogledalo (ne)ulaganja u mlade naraštaje. Već i svako školsko računovodstvo i tajništvo ima moćna računala, printere, faxove, modeme, skenere... dok se računalo u razredu može rijetko pronaći. Ne zbog neinteresa učitelja za njih, već zbog materijalnih neulaganja u razredni ICT. Očekuje se da mi, učitelji, odgajamo i obrazujemo mlade naraštaje osposobljene i spremne za život i rad u stalno promjenjivim uvjetima (nacionalni kurikulum). Kao očekivani ishod razvijenih kompetencija učenika trebala bi biti i razvijena njihova informatička pismenost. Negdje je na papiru zapisano da bi trebale biti osigurane i materijalne potrebe odgojno-obrazovnih ustanova. No, kako je stvarnost u školama diljem Hrvatske drugačija (od one poželjne i propisane), učiteljima na... Continue reading
Hits: 3056
Rate this blog entry:
02
Lis

MOODLE - održavanje kolegija putem Interneta

Što je Moodle? Moodle je programska aplikacija za izradu i održavanje online kolegija putem Interneta i može služiti za samostalno učenje ili kao nadopuna klasičnoj nastavi. Moodle, odn. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment u prijevodu znači modularna objektivno-orijentirana dinamična okolina za učenje. To je projekt otvorenog koda (open source) što znači da je korisnicima omogućen uvid u izvorni kôd, uz mogućnost promjene aplikacije i prilagodbe vlastitim potrebama. Softver je besplatan i može se preuzeti sa službene Moodle web stranice. Njegov je osnivač Martin Dougiamas WebCT administrator na Sveučilištu Curtin u Australiji. U svijetu je 49179 registriranih Moodle sustava, a kolegija preko 2,5 milijuna. Podržan je u 204 zemlje i upotrebljava ga oko milijun i 800 tisuća nastavnika i više od 28 milijuna korisnika. Preporučljiv je za upotrebu u svakoj obrazovnoj zajednici, a izvodljivost ovisi o resursima. Za upotrebu i primjenu Moodle-a u školi prvenstveno je potrebna dozvola ravnatelja škole te privola informatičara škole ili adekvatnog stručnjaka koji će osigurati tehničku podlogu za Moodle aplikaciju i provesti njegovu instalaciju u skladu s tehničkim zahtjevima (vezanim uz postavljanje... Continue reading
Hits: 4881
Rate this blog entry:
01
Ruj

Početak

Nismo više i češće spominjani u medijima i razgovorima nego svake godine na počeku nastave. Priča se o nama i kad se žalimo na plaće, na poziciju u društvu, na stručnu podršku, na uvjete rada, ali smo i tada zadnja vijest u domaćem bloku. Važnije je sve ostalo u ovoj državi nego obrazovanje. Takva nam je politika. A hoćemo društvo znanja, puno intelektualaca, naprednu ekonomiju i ogspodrstvo,... Dakle, svaki je početak težak, pa tako i naš. Od euforije što počinje nastava i škola (samo za prvake) do učenika i njihovih (ne)odgovornih roditelja koji prvi dan nisu poslali dijete u školu jer eto, što će ono bez knjiga, prvi je dan, neće biti prave nastave. Valjda su shvatili ministra koji je sinoćnom porukom umirio roditelje koji još nisu nabavili udžbenike da se bez njih prvih mjesec dana može, pa da i učenici ne moraju dolaziti u školu jer nemaju udžbenika i jer ih nemaju čime kupiti. I kako onda graditi autoritet? Kad smo bez podrške. Kad već prvog dana u školi naiđem na nepuni razredni odjel, kad nema konsenzusa među kolegama, kad nemamo razredničke... Continue reading
Hits: 2497
Rate this blog entry: