„Znam da ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu samo osigurati okruženje i mogućnost za učenje jer je učenje nešto što čine učenici, a ne učitelji.“ Carl Rogers

Samo motiviran učenik postiže izvrstan uspjeh u školi. Motivacija kao faktor uspješnosti najčešće je tumačenje uspješnosti učenika i njegovih postignuća. Međutim, teorija motivacije nije tako jednostavna. Postoje mnogobrojne teorijske perspektive koje često prenaglašavaju kognitivno u motivaciji istovremeno zanemarujući ono afektivno. Odnos između učenika i učitelja ključni je čimbenik motivacije učenika za učenje. U ovom profesionalno-društvenom odnosu velika je odgovornost na učitelju. Učiteljev pristup poučavanju i motivacija učenika dio su pedagoško – didaktičko – metodičke kompetencije učitelja koja uključuje i vještine poučavanja, tj. poznavanje strategija, metoda i tehnika poučavanja s ciljem veće motivacije učenika koja ovisi o njihovoj dobi, kurikulumu i procesu odgoja i obrazovanja u školi.

Poticanje intrinzične (unutarnje) motivacije učenika jedna je od zadaća učitelja u našim osnovnim školama. Učenici su već od prvog razreda primarnog obrazovanja duboko i snažno ekstrinzično motivirani od kuće što rezultira površnim pristupom učenju, strahom od neuspjeha i nefleksibilnošću u ishodima učenja. Sinergija ekstrinzične i intrinzične motivacije te motivacije usmjerene ka postignuću samo su dio teorijske tradicije. Nastava danas zahtijeva puno više kako bi učenici bili motivirani za učenje. Pokret Pozitivne psihologije naglašava potrebu razvijanja ljubavi za učenje i svijesti o psihološkoj dobrobiti takvog rada s učenicima. U osnovi je zapravo uspješna i povoljna emocionalna klima kao dio radne i odgojno-obrazovne klime koju treba razvijati i poticati učitelj. Nastava u takvom okruženju lišena je monotonije, a emocionalni doživljaj učenika koji svog učitelja atribuira kao nezainteresiranog za njegov neuspjeh je svedena na minimum. Naime, učitelj koji svojim stavovima učeniku pokazuje koliko i u kojoj mjeri mu je bitan njegov uspjeh neposredno utječe na motivaciju za učenje. Iako su u ovom području bitne stručne kompetencije učitelja, temeljne ljudske vrline, mudrost i kreativnost najvažniji su dio ovog procesa.

Primjena i uporaba informatičko-komunikacijske tehnologije u nastavi uvelike pridonosi intelektualnoj aktivnosti učenika jer pobuđuje vanjsku dinamičnost nastave, a samim time pozitivno utječe na povećanje motivacije za učenje. Uporaba računala u nastavi i izvannastavnim aktivnostima potiče kreativnost nastave i njezinog procesa te svojom interakcijom i brzom povratnom informacijom sadržaje poučavanja čini atraktivnijim i zanimljivijim za učenike.

Obrazovanje kao nužna potreba i najvažniji dio u životu osobe uvjetovane su promjenom kulturnog i socijalnog konteksta učenja i poučavanja. Na taj je način i motivacija učenika društveno uvjetovana. Samo nastavni sadržaji koji su oživotvoreni i uspjeh učenika koji je odgovarajuće vrjednovan mijenjaju svijest pojedinca u društvu kako znanje vrijedi manje od društvenog statusa i položaja u njemu. Stoga sadržaji poučavanja neposredno utječu na opću motivaciju učenika koja predstavlja trajnu dispoziciju jer nastava prilagođena učeniku i njegovim realnim životnim situacijama dovodi do toga da učenik počinje sam postavljati svoje ciljeve učenja.

Ulaganje u učitelje i njihova stručna izobrazba u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja ključni su element pozitivne i učinkovite motivacije učenika za učenje i stjecanje uspjeha u školi. Novija istraživanja kazuju kako najbolje rezultate u učenju postižu one zemlje koje su najviše ulagale u obrazovanje i standard nastavnika. Stoga je upitno može li nemotiviran učitelj motivirati svog učenika za učenje i pozitivno utjecati na razvoj cjelovite učenikove ličnosti.