Tehnologija u obrazovanju

Tehnologija u obrazovanju - učenje i poučavanje u novoj obrazovnoj sredini Web 2.0 alatima i DIY stavom

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
09
Pro

Primjena tehnologije u nastavi i očekivanja od učitelja

 

Informacijske i komunikacijske tehnologije - ICT (engl. Information and Communication Technologies) obuhvaćaju sve tehnologije koje omogućavaju rukovanje informacijama. U obrazovanju ICT podrazumijeva primjenu informacijske tehnologije u svim područjima podučavanja i učenja, naglašavajući komunikacijsku komponentu informacijske tehnologije. Računalo kao kreator nove obrazovne sredine značajno utječe na cjelokupni tijek nastave.

U ostvarivanju promjena vezanih uz primjenu i upotrebu ICT-a i računala u školi i razredu te ostvarivanju pratećih ciljeva i zadaća prvi je korak uvesti računala u škole i razrede te ih koristiti na najprihvatljiviji način, promišljeno i svrhovito.

Računalo se u školi pojavljuje kao nastavno oruđe (engl. teaching tool), ali i kao nastavnikovo/učiteljevo oruđe (engl. teacher tool). Pri tome je informatička pismenost (engl. computer literacy) učitelja na određeni način podrazumijevana, iako još uvijek postoji niz prepreka da se ona u cijelosti ostvari. Mnoge su učiteljice/učitelji samostalno pohađali niz informatičkih tečajeva ili su se samostalno educirali za rad na računalu. O organiziranoj edukaciji učitelja/učiteljica za rad na računalu možemo govoriti u kontekstu druge godine edukacije za stjecanje ECDL diplome organizirane od resornog nam Ministarstva. Međutim, broj učitelja koji u pojedinoj školskoj godini mogu sudjelovati u toj edukaciji limitiran je na oko 12 učiteljica/učitelja po školi. Dakako da taj broj nije dostatan obzirom na potrebe. Takvo „opismenjavanje" učitelja ima preskromne ciljeve u uvjetima brzih tehnoloških promjena jer stečene vještine vrlo brzo zastarijevaju i često ne mogu izravno poslužiti za stjecanje novih vještina. Bolje je pojedinca dobro pripremiti za očekivane promjene u tehnologiji, tj. naučiti ga temeljenim znanjima kako bi lakše i samostalno mogao savladavati nove vještine nakon formalnog/osnovnog obrazovanja te kako bi bio spreman za cjeloživotno učenje. To podrazumijeva poduku primjene računala u nastavnom i nenastavnom radu. Učitelji ne znaju kada, koliko, kako i na koji način primijeniti računalo u svom nastavnom i nenastavnom radu. Nitko do sada nije učitelje podučio tome, stoga je i podrazumijevana njihova zadrška. Upotrijebiti i primijeniti računalo u svojem radu od svakog učitelja zahtijeva dodatni rad, ne samo u smislu materijalno-tehničke pripreme. Logistika, odnosno menadžment učionice s jednim računalom i implementacija novih kurikulumskih sadržaja uvjet je realizacije i afirmacije razreda kao nove obrazovne sredine.

Informatička tehnologija integrirana u razred i nastavnu svakidašnjicu pruža niz mogućnosti koje mogu promijeniti učenje te unaprijediti mogućnosti poučavanja. Nova obrazovna sredina kao takva mijenja sve aspekte nastave za čije izvođenje, u novim uvjetima, učitelji/učiteljice trebaju biti adekvatno educirani. Oni u svojem radu trebaju kombinirati obrazovnu tehnologiju s različitim stilovima učenja i specifičnim tehnikama menadžmenta.

Od učitelja primarnog obrazovanja očekuje se da budu FIT persons (engl. Fluent with Information Technology), osobe spretne u ophođenju s informatičkom tehnologijom u smislu primjene računala kao oruđa. Novi je to tehnološki termin koji označava višu razinu kompetentnosti u radu s računalima jer osim esencijalnog znanja rada na računalu uključuje i tehnologiju koju treba konstruktivno koristiti kao oruđe.

Učitelji prvenstveno trebaju posjedovati elementarna znanja za rad na računalu, trebaju biti informatički pismeni. Istovremeno se pojavljuje potreba za edukacijom učitelja za primjenu računala u radu, što predstavlja viši nivo upotrebe računala. Informacijska pismenost u smislu primjene računala znači upotrijebiti računalo u nastavnom i nenastavnom radu kao oruđe, kao stvar koja učiteljima olakšava odgojno-obrazovna postignuća.

Primijeniti računalo u radu, kako nastavnom tako i nenastavnom, znači koristiti računalo kao oruđe kojim ostvarujemo određene ciljeve odgoja i obrazovanja. Nazvati računalo oruđem opravdano je obzirom na pojam: računalo je stvar, predmet napravljen u svrhu obavljanja određenog posla jer dostupna nam nastavna sredstva i pomagala nisu napravljena u svrhu upotrebe i primjene u nastavi i stoga se ne smiju nazivati oruđem. Kao takvo, računalo ima primat u odnosu na druge medije koji se koriste ili se mogu koristiti u školi i nastavi jer osigurava optimalne uvjete i rezultate u obrazovnom procesu u odnosu na tehničke, pedagoško-psihološke i didaktičke prosudbe. Računalo u novom (multi)medijskom okruženju pruža nove mogućnosti za obrazovanje i učenje u odnosu na vrijeme kada su jedini i glavni medij bili učitelji i tekst u obliku knjige. Samo onaj učitelj koji je „familijaran" s računalom u njegovoj upotrebi, može ga koristiti kao oruđe u razredu i može biti efektivan u njegovom korištenju.

Koristiti računalo kao oruđe učiteljica/učitelja znači:

 • izrađivati tjedne, mjesečne i godišnje planove i programe
 • stvarati i izrađivati pripreme za pojedini nastavni sat ili nastavni dan
 • pristupati e-matici
 • sastavljati vremenik izleta i terenskih nastava u školskoj godini
 • voditi evidenciju o osobnom stručnom usavršavanju
 • stvarati popis s imenima učenika, popis učenika i učeničkih baza podataka
 • izrađivati razredne i/ili školske novine
 • čuvati pojedinačne ili skupne uratke učenika
 • komunicirati s drugim kolegama i stručnjacima e-mailom i dr.

Mogućnosti upotrebe i primjene računala kao oruđa učitelja ograničene su samo neznanjem. U svim drugim slučajevima računalo će učiteljima pružiti niz novih mogućnosti i izazova u radu. Ako učitelj vidi prednosti tehnologije za sebe, velika je vjerojatnost da će ju vidjeti i za učenike. Za pretpostaviti je da će ta učiteljica/učitelj poduzeti napore i pribaviti računalo za razred jer će na taj način kreirati novu obrazovnu sredinu - učionicu s jednim računalom. [1]


[1] Slijedi nastavak - OCC (One Computer Classroom)

Rate this blog entry:
mr. Nataša Ljubić Klemše, učiteljica je savjetnica u I. osnovnoj školi Bjelovar u kojoj radi više od 20 godina u razrednoj nastavi. Prva je u RH znanstveno proučavala učionicu s jednim računalom (eng. One Computer Classroom) što je rezultiralo magisterijem na temu nova obrazovna sredina – učionica s jednim računalom. Stalna je suradnica u Školskim novinama za koje piše stručne članke iz odgojne i obrazovne prakse. Aktivna je eTwinnerica i eTwinning ambasadorica. Suradnica je CARNeta. Sudjelovala je u izradi CARNetove sigurnosne politike za škole. Bila je mentorica Comenius asistentice. Koordinatorica je Erasmus+ KA1 projekta "Future-Oriented School" i dvogodišnjeg KA2 projekta "English Learning Friends". Ponosna je članica Stručne radne skupine "Uporaba IKT" pri Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Svoje je interese i hobije vezane uz računala i njihovu primjenu u nastavi i izvan nje spojila s profesionalnim. Iznimno je ponosna na odličnu suradnju s uredništvom Zbornice. Zaljubljenica je u društvene medije i aktivna korisnica istih. Redovito se stručno usavršava u području primjene i upotrebe novih obrazovnih tehnologija u nastavi. Majka je dvoje djece.

Comments