Tehnologija u obrazovanju

Tehnologija u obrazovanju - učenje i poučavanje u novoj obrazovnoj sredini Web 2.0 alatima i DIY stavom

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
02
Lis

MOODLE - održavanje kolegija putem Interneta

Što je Moodle?

Moodle je programska aplikacija za izradu i održavanje online kolegija putem Interneta i može služiti za samostalno učenje ili kao nadopuna klasičnoj nastavi. Moodle, odn. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment u prijevodu znači modularna objektivno-orijentirana dinamična okolina za učenje. To je projekt otvorenog koda (open source) što znači da je korisnicima omogućen uvid u izvorni kôd, uz mogućnost promjene aplikacije i prilagodbe vlastitim potrebama. Softver je besplatan i može se preuzeti sa službene Moodle web stranice. Njegov je osnivač Martin Dougiamas WebCT administrator na Sveučilištu Curtin u Australiji. U svijetu je 49179 registriranih Moodle sustava, a kolegija preko 2,5 milijuna. Podržan je u 204 zemlje i upotrebljava ga oko milijun i 800 tisuća nastavnika i više od 28 milijuna korisnika. Preporučljiv je za upotrebu u svakoj obrazovnoj zajednici, a izvodljivost ovisi o resursima.

Za upotrebu i primjenu Moodle-a u školi prvenstveno je potrebna dozvola ravnatelja škole te privola informatičara škole ili adekvatnog stručnjaka koji će osigurati tehničku podlogu za Moodle aplikaciju i provesti njegovu instalaciju u skladu s tehničkim zahtjevima (vezanim uz postavljanje i održavanje webhostinga). Održavanje sustava zahtijeva više od poznavanja administratorske razine poznavanja rada s računalom te je potrebno osigurati administratora koji će kao ovlaštena osoba, od strane škole i ravnatelja, održavati Moodle, u skladu s pravilima i propozicijama koje navedeni open source sustav zahtijeva.

Kome je Moodle namijenjen?

Moodle kao svojevrsni websource namijenjen je cjelokupnoj akademskoj zajednici koja uključuje i učitelje osnovnih škola koji mogu sudjelovati u kreiranju i radu navedenog edukativnog softwarea, na način da na njega mogu postavljati svoje online kolegije kao nadopunu klasičnoj nastavi. Ovako koncipiran e-learning prostorno i vremenski je neovisan te omogućuje individualni pristup njemu od strane svakog korisnika. Elektronička komunikacija putem foruma, maila ili chata korisnicima omogućuje stalnu dostupnost jer su resursi postavljeni u elektroničkom obliku.

Kako Moodle funkcionira

E-learning osnovnoškolske sadašnjice u konceptu Moodle-a obuhvaća sve učitelje škole na način da je svakome od njih ostavljena mogućnost kreiranja i izvedbe profesionalnih sadržaja. Potrebno je definirati upravljanje kolegijem (course-om) i definirati uloge korisnika, administratora i običnih korisnika, pri čemu oni mogu biti registrirani i prijavljeni na sustav korisničkim imenom i lozinkom (učitelji/nastavnici, učenici i njihovi roditelji) te gosti koji su korisnici neprijavljeni na sustav s korisničkim imenom i lozinkom. Pri tome postoji hijerarhija jer administratori imaju sva prava upravljanja sustavom (oni mogu otvarati nove tečajeve, uređivati postojeće, dodavati nove korisnike i sl.). Učitelji mogu uređivati samo svoje kolegije, svoje nastavne sadržaje i pri tome mogu i smiju dodavati nastavne materijale, ocjenjivati učenike, pregledavati statistike kolegija. Učenici i njihovi roditelji smiju i mogu pregledavati kolegije na koje su prijavljeni i upisani, mogu prelistavati, čitati i ispisivati nastavne sadržaje, rješavati postavljene provjere znanja, koristiti alate za komunikaciju i kolaboraciju. Gosti na sustav nisu prijavljeni i mogu sudjelovati samo u čitanju i informiranju tečajeva koji to izričito dozvoljavaju.

Kako je Moodle web aplikacija okruženje je dostupno iz nekog od standardnih preglednika Weba, poput Internet Explorera, Mozilla Firefoxa ili Opere. Korisnik se na sa sustav prijavljuje upisivanjem korisničkog imena i lozinke. Online kolegiji su najčešće strukturirani po logičkim cjelinama koje mogu imati tematski, tjedni, socijalni ili neki drugi oblik. U sučelje se vrlo jednostavno umeću kalendar i događaji. Resursi u Moodle-u su sve datoteke, mape i poveznice pri čemu datoteke moraju prethodno biti napravljene na lokalnom računalu.  Lekcije su složeni nastavni materijali s mnoštvom postavki pri čemu svaki korisnik može sam birati „putove učenja“, tj. načine na koji će prolaziti kroz sadržaje nastave.

Komunikacijski alati i alati za kolaboraciju su diskusijske grupe – forumi, chat kao sinkrona metoda komunikacije pri čemu korisnici trebaju biti online u isto vrijeme, Wiki aktivnosti i izrada ankete. Zadaće i provjere znanja omogućavaju dodjelu različitih vrsta zadataka polaznicima, prikupljanje i pohranjivanje rješenja te brzo i jednostavno unošenje ocjena (koje ulaze u cjelokupnu skalu ocjenjivanja). Izrada testova vrlo je kompleksna aktivnost u Moodle-u s mnoštvom postavki, vrsta pitanja, dodataka i mogućnosti i pri tome je važno razlikovati pojam testa od pojma skupa pitanja. Postoji devet vrsta pitanja i u svim se pitanjima može upisati povratna informacija polazniku, ovisno o odabranom odgovoru. Pri je moguće samostalno definirati sustav za ocjenjivanje.

Sustav Moodle podržava više načina pohrane kolegija, bilo cjelokupnih, bilo samo određenih dijelova. Za izradu backupa se najčešće brine administrator sustava, no i sam nastavnik, ukoliko to želi, može izraditi sigurnosne kopije. Pri tome je bilo kojoj etapi rada moguće dobiti pomoć, bilo od Moodle zajednice ili sustava Moodle docs koji u pisanom obliku daje pojašnjenje upita ili nejasnoće.

Moodle radionica

O navedenom bilo je moguće saznati na radionici „Korištenje i administracija sustava za upravljanje nastavnim sadržajima (MOODLE) u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju“ koja je održana na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti i Zavoda za informacijske studije FF u Zagrebu. Voditelji radionice bili su Sanja Kišiček, znanstvena novakinja na spomenutom Odsjeku i prof. Neven Sorić s Američke međunarodne škole u Zagrebu.

U zaključku radionice istaknut je e-learning kao poseban oblik učenja pomoću računala i Interneta na način da korisnik sadržajima individualno pristupa bez prostornog i vremenskog ograničenja. Na taj način korisnik sam može organizirati svoje učenje, s mjesta i u vrijeme koje mu odgovara. Obrazovni programi tako postaju dostupni i osobama koje iz bilo kojih razloga ne mogu sudjelovati u klasičnoj nastavi i obrazovnim programima. Moodle predstavlja samo jedan od vidova e-učenja koji učiteljima pruža punu računalnu podršku pri organizaciji i izvođenju online kolegija ili kao nadopuna klasičnoj nastavi. Programska aplikacija Moodle omogućava brzu razmjenu informacija, tj. elektroničku komunikaciju putem foruma, maila ili chata. Resursi se postavljaju u elektroničkom obliku, u kojemu su podržani svi elementi multimedije (tekst, slika, zvuk, animacija), redovito su ažurirani i stoga su uvijek dostupni korisnicima.

Pedagoške implikacije

Moodle se kao besplatni i svima dostupni edukativni softver može vrlo dobro koristiti u školi kao nadopuna klasičnoj nastavi i svim ostalim oblicima izvannastavnih aktivnosti. Postoje određeni preduvjeti za početak rada na Moodle-u. Prvenstveno je to privola i dozvola ravnatelja škole za početak rada u Moodle-u. Potreban je i informatičar ili adekvatan stručnjak koji bi osigurao tehničku podlogu, te obavio početnu instalaciju i održavao sustav za upravljanje web sadržajem. Veoma je važno upoznati sve učitelje s mogućnostima Moodle-a kako bi im bila omogućena upotreba novih informatičko-komunikacijskih tehnologija kao dodane vrijednosti tradicionalnoj nastavi. U pokusnoj primjeni Moodle-a potrebno bi bilo nekoliko razreda, tj. učitelja, ali i stručnih suradnika koji bi svoje nastavne sadržaje stavljali na platformu i sadržaje redovito ažurirali. Projekt bi nakon probnog perioda mogao biti proširen i na sve ostale zainteresirane djelatnike škole. U vrijeme kad je informacijsko-komunikacijska tehnologija postala svakodnevnicom potrebno je, u skladu s tim, oblikovati i školski sustav te školu približiti tehnologiji, a Moodle kao alat za e-obrazovanje omogućava promjenu načina podučavanja te potiče ICT inovacije u školama.

Naučite više

Rate this blog entry:
mr. Nataša Ljubić Klemše, učiteljica je savjetnica u I. osnovnoj školi Bjelovar u kojoj radi više od 20 godina u razrednoj nastavi. Prva je u RH znanstveno proučavala učionicu s jednim računalom (eng. One Computer Classroom) što je rezultiralo magisterijem na temu nova obrazovna sredina – učionica s jednim računalom. Stalna je suradnica u Školskim novinama za koje piše stručne članke iz odgojne i obrazovne prakse. Aktivna je eTwinnerica i eTwinning ambasadorica. Suradnica je CARNeta. Sudjelovala je u izradi CARNetove sigurnosne politike za škole. Bila je mentorica Comenius asistentice. Koordinatorica je Erasmus+ KA1 projekta "Future-Oriented School" i dvogodišnjeg KA2 projekta "English Learning Friends". Ponosna je članica Stručne radne skupine "Uporaba IKT" pri Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Svoje je interese i hobije vezane uz računala i njihovu primjenu u nastavi i izvan nje spojila s profesionalnim. Iznimno je ponosna na odličnu suradnju s uredništvom Zbornice. Zaljubljenica je u društvene medije i aktivna korisnica istih. Redovito se stručno usavršava u području primjene i upotrebe novih obrazovnih tehnologija u nastavi. Majka je dvoje djece.

Comments