Zbornica — BLOG

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that have been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Login
  Login Login form
02
Velj

Motivacija u učenju

„Znam da ne mogu naučiti nikoga ništa, mogu samo osigurati okruženje i mogućnost za učenje jer je učenje nešto što čine učenici, a ne učitelji.“ Carl Rogers Samo motiviran učenik postiže izvrstan uspjeh u školi. Motivacija kao faktor uspješnosti najčešće je tumačenje uspješnosti učenika i njegovih postignuća. Međutim, teorija motivacije nije tako jednostavna. Postoje mnogobrojne teorijske perspektive koje često prenaglašavaju kognitivno u motivaciji istovremeno zanemarujući ono afektivno. Odnos između učenika i učitelja ključni je čimbenik motivacije učenika za učenje. U ovom profesionalno-društvenom odnosu velika je odgovornost na učitelju. Učiteljev pristup poučavanju i motivacija učenika dio su pedagoško – didaktičko – metodičke kompetencije učitelja koja uključuje i vještine poučavanja, tj. poznavanje strategija, metoda i tehnika poučavanja s ciljem veće motivacije učenika koja ovisi o njihovoj dobi, kurikulumu i procesu odgoja i obrazovanja u školi. Poticanje intrinzične (unutarnje) motivacije učenika jedna je od zadaća učitelja u našim osnovnim školama. Učenici su već od prvog razreda primarnog obrazovanja duboko i snažno ekstrinzično motivirani od kuće što rezultira površnim pristupom učenju, strahom od neuspjeha i nefleksibilnošću u ishodima učenja. Sinergija... Continue reading
Hits: 6635
Rate this blog entry:
18
Sij

Forumi – mjesto informiranja učitelja

Dok su se u prošlosti ljudi istih sklonosti međusobno družili na sastancima, skupovima na kojima su uživo raspravljali o pojedinim temama, izmjenjivali iskustva i informirali se o novitetima, danas se mnogo ljudi druži putem foruma. Možda to i jest određeni način alijenacije ljudi, ali anonimnost u sudjelovanju (relativna u informatičkom smislu) potiče na slobodu izražavanja misli, izmjenu informacija i davanje istih. Forum kao informatički pojam označava online diskusijsku skupinu, tj. mjesto na Internetu na kojem se okupljaju ljudi, korisnici srodnih interesa gdje mogu slobodno razmjenjivati stavove, mišljenja i informacije. Sastoji se od skupine ljudi koji moraju biti registrirani u sustavu pa se i nazivaju članovima. Na forumima se najčešće posjetiteljima dopušta samo čitanje i pregledavanje sadržaja, dok registrirani članovi mogu aktivno sudjelovati u njegovu kreiranju na način da svojim komentarima sudjeluju u aktivnim temama ili da otvaraju nove teme za raspravu. Također mogu međusobno komunicirati tzv. privatnim porukama. Korisnici se registracijom obvezuju na poštivanje pravila foruma koja su navedena u pristupnici. Pravila foruma postoje kako bi se osigurala jednaka prava i sloboda svim članovima te se... Continue reading
Hits: 2622
Rate this blog entry:
05
Sij

Nove uloge učitelja u novoj obrazovnoj sredini

Nova obrazovna sredina determinirana jednim računalom u razredu ukazuje na niz novih, profesionalnih uloga učitelja danas. Učitelj kao nositelj preobrazbe i inovacija u kreiranju nove obrazovne sredine stječe i nove kompetencije koje se očituju u simultanom radu i usklađivanju informatičke tehnologije. Mora biti osposobljen za rad u novim uvjetima koji se brzo mijenjaju, obzirom na brze tehnološke promjene. Spremnost i otvorenost za promjene znači gubljenje tradicionalne uloge učitelja kao jedinog i/ili glavnog izvora informacija. Njegova adaptibilnost osigurava snalaženje u novim uvjetima rada, novoj obrazovnoj sredini na način da prihvaća uključivanje tehnologije i računala u nastavu te sam inicira promjene u tom smjeru. Učitelj u novoj obrazovnoj sredini je FIT person, osoba spretna u ophođenju s informatičkom tehnologijom jer pribavlja, izabire, kombinira, prilagođava, strukturira i evaluira medije u nastavi na način da preusmjerava poučavanje ka učenju. Od učitelja se očekuje da bude prorok jer svoje učenike poučava znanjima i vještinama koje će im trebati u životu, unatoč činjenici da ne može znati kako će izgledati društvo budućnosti u kojem će učenici živjeti. Pred učitelja se postavlja niz... Continue reading
Hits: 4343
Rate this blog entry:
09
Pro

Primjena tehnologije u nastavi i očekivanja od učitelja

  Informacijske i komunikacijske tehnologije - ICT (engl. Information and Communication Technologies) obuhvaćaju sve tehnologije koje omogućavaju rukovanje informacijama. U obrazovanju ICT podrazumijeva primjenu informacijske tehnologije u svim područjima podučavanja i učenja, naglašavajući komunikacijsku komponentu informacijske tehnologije. Računalo kao kreator nove obrazovne sredine značajno utječe na cjelokupni tijek nastave. U ostvarivanju promjena vezanih uz primjenu i upotrebu ICT-a i računala u školi i razredu te ostvarivanju pratećih ciljeva i zadaća prvi je korak uvesti računala u škole i razrede te ih koristiti na najprihvatljiviji način, promišljeno i svrhovito. Računalo se u školi pojavljuje kao nastavno oruđe (engl. teaching tool), ali i kao nastavnikovo/učiteljevo oruđe (engl. teacher tool). Pri tome je informatička pismenost (engl. computer literacy) učitelja na određeni način podrazumijevana, iako još uvijek postoji niz prepreka da se ona u cijelosti ostvari. Mnoge su učiteljice/učitelji samostalno pohađali niz informatičkih tečajeva ili su se samostalno educirali za rad na računalu. O organiziranoj edukaciji učitelja/učiteljica za rad na računalu možemo govoriti u kontekstu druge godine edukacije za stjecanje ECDL diplome organizirane od resornog nam Ministarstva. Međutim, broj učitelja... Continue reading
Hits: 10653
Rate this blog entry:
20
Stu

Kamera u razredu – projekt stvaranja multimedijskog okružja u razredu

Živimo i radimo u XXI. st. kada se od učitelja očekuje inovativnost, poznavanje teorije, istraživanje prakse. Očekuje se da učitelji budu informatički pismeni. Poduzimaju se „veliki" koraci u informatičkom opismenjavanju učitelja, ali se zanemaruje ona najvažnija spoznaja: informatičko doba traži globalnu komunikaciju i dostupnost informacija posvuda. Škole i razredi trebali bi biti primjer informacijskog i informatičkog napretka našeg društva. Ovako, uz postojeću informatičku opremu u razredima, oni su ogledalo (ne)ulaganja u mlade naraštaje. Već i svako školsko računovodstvo i tajništvo ima moćna računala, printere, faxove, modeme, skenere... dok se računalo u razredu može rijetko pronaći. Ne zbog neinteresa učitelja za njih, već zbog materijalnih neulaganja u razredni ICT. Očekuje se da mi, učitelji, odgajamo i obrazujemo mlade naraštaje osposobljene i spremne za život i rad u stalno promjenjivim uvjetima (nacionalni kurikulum). Kao očekivani ishod razvijenih kompetencija učenika trebala bi biti i razvijena njihova informatička pismenost. Negdje je na papiru zapisano da bi trebale biti osigurane i materijalne potrebe odgojno-obrazovnih ustanova. No, kako je stvarnost u školama diljem Hrvatske drugačija (od one poželjne i propisane), učiteljima na... Continue reading
Hits: 2438
Rate this blog entry: