Ispis

Kulturna i javna djelatnost; Važniji datumi i obljetnice, prosinac 2016.

Prosinac 2016.

01.12. – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (WHO)kalendar

02.12. – Međunarodni dan ukidanja ropstva (UN)

03.12. – Međunarodni dan ljudi s invaliditetom (WHO)

04.12. – 2. nedjelja došašća (adventa)

05.12. – Međunarodni dan volontera (UN)

05.12. – Dodjela Državne nagrade za dobrovoljni rad (volontiranje)

05.12. – Svjetski dan tla (UN)

06.12. – Sveti Nikola

06.12. – Dan pomoraca (mornara)

07.12. – Dan knjižnica grada Zagreba

07.12. – Međunarodni dan civilnog zrakoplovstva (ICAO)

08.-15.12. – Tjedan solidarnosti (Hrvatski crveni križ)

09.12. – Međunarodni protukorupcijski dan (UN)

10.12. – Dan čovjekovih prava (UN)

11.12. – Dan UNICEF-a

11.12. – Međunarodni dan planina (UN)

11.12. – Međunarodni dan zborskog pjevanja (druga nedjelja u prosincu)

11.12. – 3. došašća (adventa)

12.12. – Dan hrvatskog ratnog zrakoplovstva i PZO

13.12. – Sveta Lucija

18.12. – Međunarodni dan migranata (UN)

18.12. – 4. došašća (adventa)

19.12. – Dan suradnje zemalja u razvoju (UN)

20.12. – Međunarodni dan solidarnosti među ljudima (UN)

21.12. – Zimska kratkodnevica (solsticij); početak zime (11:44)

23.12. – Završetak 1. polugodišta

24.12. – Badnjak

25.12. – Božić – blagdan RH

26.12. – Prvi dan po Božiću, sv. Stjepan – blagdan RH

27.12. – Početak zimskog odmora učenika

28.12. – Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa – iseljenički dan

31.12. – Stara godina – Zahvalnica

Prosinac 2016.

01.12. – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (WHO)

02.12. – Međunarodni dan ukidanja ropstva (UN)

03.12. – Međunarodni dan ljudi s invaliditetom (WHO)

04.12. – 2. nedjelja došašća (adventa)

05.12. – Međunarodni dan volontera (UN)

05.12. – Dodjela Državne nagrade za dobrovoljni rad (volontiranje)

05.12. – Svjetski dan tla (UN)

06.12. – Sveti Nikola

06.12. – Dan pomoraca (mornara)

07.12. – Dan knjižnica grada Zagreba

07.12. – Međunarodni dan civilnog zrakoplovstva (ICAO)

08.-15.12. – Tjedan solidarnosti (Hrvatski crveni križ)

09.12. – Međunarodni protukorupcijski dan (UN)

10.12. – Dan čovjekovih prava (UN)

11.12. – Dan UNICEF-a

11.12. – Međunarodni dan planina (UN)

11.12. – Međunarodni dan zborskog pjevanja (druga nedjelja u prosincu)

11.12. – 3. došašća (adventa)

12.12. – Dan hrvatskog ratnog zrakoplovstva i PZO

13.12. – Sveta Lucija

18.12. – Međunarodni dan migranata (UN)

18.12. – 4. došašća (adventa)

19.12. – Dan suradnje zemalja u razvoju (UN)

20.12. – Međunarodni dan solidarnosti među ljudima (UN)

21.12. – Zimska kratkodnevica (solsticij); početak zime (11:44)

23.12. – Završetak 1. polugodišta

24.12. – Badnjak

25.12. – Božić – blagdan RH 

26.12. – Prvi dan po Božiću, sv. Stjepan – blagdan RH

27.12. – Početak zimskog odmora učenika

28.12. – Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa – iseljenički dan

31.12. – Stara godina – Zahvalnica